NB! DET BLIR EN ENDRING AV SYSTEM. Hvis du ønsker å melde deg inn. Er dette muliG VED Å KOMME innom SENTRET når vi har bemanning. kontakt oss på tlf: (+47) 485 14 247 eller på e-post: post@gym4you.no